Condicions d’accés al teatre.

Les portes obriran trenta minuts abans de l’inici de cada espectacle.

L’adquisició de les entrades suposa l’acceptació de les següents condicions
Aquesta entrada disposa de diferents mesures de seguretat. Cada codi de barres és únic i permet un únic accés. L’Organització no garanteix la seva autenticitat si no ha estat adquirida als punts oficials de venda.

Tota entrada esmenada, trencada, sospitosa de falsificació o adquirida il·lícitament autoritzarà a l’Organització a privar l’accés al seu portador. Així mateix, el portador de l’entrada perdrà els seus drets al sortir del recinte. En el cas d’haver aplicat un descompte a la compra de l’entrada, l’Organització requerirà l’acreditació del mateix per poder accedir al recinte.

Una vegada adquirida l’entrada no serà canviada, ni el seu import retornat, excepte per cancel·lació de l’esdeveniment. En aquest cas, l’Organització es compromet a la devolució de l’import d’aquesta entrada.

Es prohibeix filmar o enregistrar aquest espectacle. Igualment, és prohibit l’ús del flash, així com l’entrada al recinte amb qualsevol objecte o producte que l’Organització consideri perillós.

És reservat el dret d’admissió. El portador autoritza a l’Organització a efectuar, d’acord amb la Llei, les revisions o registres de persona i tinences per tal de verificar que es compleixin les condicions de seguretat.

No es permet entrar a la sala un cop començat l’espectacle, fins a la mitja part si n’hi hagués. No és permès l’accés a la sala una vegada començada la representació i no es tornarà l’import de l’entrada

L’Organització es reserva el dret de modificar la programació. Si les circumstàncies ho exigeixen, l’Organització es reserva el dret de modificar dates, els horaris, els programes o intèrprets anunciats de l’espectacle, així com decretar-ne la suspensió. Una vegada adquirida l’entrada no podrà ser canviada, ni se’n podrà retornar l’import, excepte per cancel·lació de l’espectacle, cas en què l’Organització es compromet a la devolució de l’import.

Per accedir als espectacles no cal imprimir les entrades comprades per internet. Podem llegir el codi de barres o QR des del vostre mòbil..

Per garantir el bon desenvolupament dels espectacles i el respecte al públic i artistes, el Teatre La Bòbila es reserva el dret d’admissió.

En les sales del teatre no es pot fumar, beure o menjar i és obligatori apagar els telèfons mòbils i altres aparells electrònics abans de començar l’espectacle. També es prohibeix l’entrada d’animals, excepte gossos d’assistència.

No es poden fer fotografies ni enregistraments sense autorització prèvia per part de l’organització. Als espectacles destinats exclusivament per a públic adult no està permesa l’entrada a menors de 14 anys sense anar acompanyats d’un adult (pare, mare, tutor legal o persona autoritzada).

L’Organització no es farà responsable de les pèrdues, robatoris, deterioraments, danys o perjudicis causats al portador o als seus objectes personals durant l’estada al recinte