Sol·licitud d’espais

ELS ESPAIS DE LA BÒBILA ES PODRAN RESERVAR O LLOGAR PER A ACTIVITATS CULTURALS

Les persones, entitats o empreses que poden sol·licitar la cessió dels espais del Teatre La Bòbila són:

  • Les entitats i associacions del municipi inscrites al Registre Municipal d’Entitats de l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes amb les seves dades actualitzades i vigents.
  • Col·lectius, organitzacions o entitats del municipi o de fora del municipi que organitzin activitats d’interès públic i que tinguin concordança i relació amb les arts escèniques i la proposta de valor del Teatre La Bòbila.
  • Artistes creadors locals o de fora del municipi que vulguin exposar o difondre la seva obra en un espai o equipament cultural municipal amb el vistiplau previ de l’Àrea de Cultura de l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes.
  • Centres de primària i secundària del municipi per realitzar i organitzar diferents esdeveniments relacionats amb les arts escèniques i musical.
  • L’administració pública (organismes municipals i institucions).
  • Companyies i grups professionals de teatre, dansa, música, circ i altres manifestacions culturals que s’adeqüin a les instal·lacions culturals municipals.
  • Qualsevol entitat i col·lectiu, ja sigui de caràcter social, cultural, esportiu, polític o de qualsevol altre àmbit sectorial.
  • Empreses, persones físiques, partits polítics o altres organitzacions socioeconòmiques.
  • Col·lectius no formals que duguin a terme una activitat relacionada amb la proposta de valor del Teatre La Bòbila.

Pròximament posarem a disposició el formulari de sol·licitud d’espais del Teatre La Bòbila i l’edifici annex Joan Magriñà.

Els espais

Mira les característiques dels espais que més s'adequen a les teves necessitats.

Formulari

Accedeix al formulari per sol·licitar un espai.

Reglament

Consulta la normativa que regula la cessió dels espais.