Residències artístiques La Bòbila

El Teatre La Bòbila fomenta la creació i facilita recursos als creadors locals per al desenvolupament dels seus projectes. Per aquest motiu, l’equipament cultural impulsa l’acollida i residència artística a companyies i dona suport a les pràctiques de creació i producció escènica dels agents locals i dels artistes professionals i no professionals del municipi i la comarca per ajudar-los en els processos creatius.

En aquesta línia, es vol vincular de forma temporal els i les artistes en diferents formats de residència i col·laboració a través dels Projectes La Bòbila, per impulsar les seves creacions i incrementar les oportunitats d’interacció dels seus projectes amb el públic.