Sol·licitud d’espais

per a activitats puntuals

La presentació de la sol·licitud implica la plena acceptació de les condicions fixades en aquest reglament i les que específicament es puguin establir en la resolució corresponent.

Calendari de sol·licituds:

Per a activitats a realitzar en el primer semestre de l’any (gener-juny), a partir de l’1 d’octubre fins al 15 d’octubre.
Per a activitats a realitzar en el segon semestre de l’any (juliol-desembre), a partir del 15 de març fins a l’1 d’abril.