Ja es pot sol·licitar l’ús dels espais del Teatre La Bòbila
20 de juny de 2022

El nou teatre municipal La Bòbila de Sant Pere de Ribes, situat a les Roquetes, té previst iniciar la seva activitat a partir del setembre del 2022. Una de les principals línies d’actuació nou equipament cultural d’arts escèniques i cinema serà fomentar el creixement associatiu, el desenvolupament social i cultural de la ciutadania. Per aquest motiu, el teatre ja ha fet diverses reunions amb entitats i col·lectius del municipi i espera poder continuar fent-les. En aquestes reunions es va poder debatre sobre el seu pla d’usos i s’ha pogut definir un reglament que es va aprovar en el ple del mes de maig.

Precisament els usos més importants de l’equipament seran els que en puguin fer les entitats i la ciutadania per activitats relacionades amb les arts escèniques i és per això que des del 15 de juny (i fins a final de mes) s’ha obert el primer termini per presentar les sol·licituds de reserves dels espais del TEATRE LA BÒBILA per utilitzar-los el darrer trimestre de l’any, des de l’octubre de 2022 fins a desembre de 2022. Les entitats, centres educatius i grups no formals sense ànim de lucre podeu sol·licitar les reserves a través del formulari de la pàgina web. https://teatrelabobila.cat (https://teatrelabobila.cat/sollicitud-espais/).

Els espais disponibles són la sala d’assaig petita de formació Masia Nova (de 44,13 metres quadrats. Està equipada amb taules i cadires per celebrar reunions, xerrades, presentacions, formacions i actes de petit format), la sala d’assaig Liceu (61 metres quadrats, amb miralls i fons negre amb cortines i equipament tècnic). i la sala d’exhibició La Bòbila (l’escenari principal, de fusta, totalment pla i diàfan d’una superfície total de 105 metres quadrats).

Pel que fa a la Sala gran La Bòbila el seu ús serà per espectacles amb aforament de més de 50 persones i relacionat amb les arts escèniques. Caldrà tècnic especialista propi del teatre. Aquesta sala se cedirà per a representacions amb públic, mai per a assajos habituals. I en aquest cas les sol·licituds si seran restringides a un calendari de sol·licituds, per tal de poder compaginar-ho amb la programació professional i el cinema.

El calendari de sol·licituds posteriors a la primera convocatòria de la Sala gran La Bòvila serà:

Per a activitats a dur a terme en el primer semestre de l’any (gener-juny), a partir de l’1 d’octubre fins a 15 d’octubre.
Per a activitats a dur a terme en el segon semestre de l’any (juliol-desembre), a partir del 15 de març fins a 1 d’abril.
Un cop acabat el tancament d’admissions, les noves sol·licituds quedaran fora de termini i quedaran en llista d’espera.

Les sol·licituds hauran de ser per activitats puntuals i les podran fer totes aquelles entitats sense ànim de lucre registrades en el Registre d’Entitats Municipal o aquelles que han enviat la documentació al registre i estan a l’espera de ser incloses (en aquest cas caldrà aportar una còpia de la instància d’aquesta sol·licitud). L’ús dels espais comporta el preu públic corresponent.

CIRCUIT

Rebudes les sol·licituds telemàticament, l’equip del Servei de cultura de l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes comprovarà la disponibilitat de l’espai sol·licitat i aprovarà o denegarà la sol·licitud, segons correspongui en un termini de trenta dies des de la data de finalització del termini.

El Servei de cultura podrà exigir al sol·licitant la documentació o informació complementària que consideri necessària. L’ordre de les prereserves serà per estricte ordre d’arribada de les sol·licituds, degudament formalitzades. Així com el tipus d’acte a organitzar i la seva coherència amb la proposta del valor del Teatre la Bòbila. Un cop aprovada la sol·licitud es notificarà a les interessades.

En la notificació d’autorització de la sol·licitud s’adjuntarà el Protocol D’UTILITZACIÓ que haurà de retornar-se signat. Conjuntament amb l’entrega de l’assegurança i la carta d’autoliquidació de la taxa de la sala. Aquest procediment es farà per instància a través de l’oficina atenció ciutadana presencial o en línia, OAC.

Per qualsevol dubte us podeu posar en contacte a través de l’adreça de correu electrònic cultura@santperederibes.cat o bé info@teatrelabobila.cat.