Ja es poden sol·licitar els espais del Teatre La Bòbila per al segon semestre de 2024
19 de març de 2024

Fins a l’1 d’abril ja es poden sol·licitar els espais del Teatre La Bòbila per a les activitats del segon semestre de 2024.

La reserva la poden fer entitats, centres educatius, particulars o empreses privades que estiguin interessats a dur a terme activitats puntuals de setembre a desembre de 2024.

Fes la teva petició de reserva a través d’aquest formulari.

 

Qui pot sol·licitar els espais?

Són susceptibles de sol·licitar els serveis i els usos establerts en aquest reglament com a organitzadors o promotors d’una activitat cultural:

  • Les entitats i associacions del municipi inscrites al Registre Municipal d’Entitats de l’Ajuntament amb les seves dades actualitzades i vigents. Col·lectius, organitzacions o entitats del municipi o de fora del municipi que organitzin activitats d’interès públic i que aquests tinguin concordança i relació amb les arts escèniques i la proposta de valor del Teatre La Bòbila.
  • Centres educatius del municipi per tal de realitzar i organitzar diferents esdeveniments relacionats amb les arts escèniques i musical.
  • L’administració pública (organismes municipals i institucions).
  • Companyies i grups professionals de teatre, dansa, música, circ i altres manifestacions culturals que s’adeqüin a les instal·lacions culturals municipals.
  • Qualsevol entitat i col·lectiu, ja sigui de caràcter social, cultural, esportiu, polític o de qualsevol altre àmbit sectorial.
  • Empreses, persones físiques, partits polítics, altres organitzacions socioeconòmiques.